joi, 21 martie 2013

INFORMĂRI DE INTERES

Dragi colegi,
Am primit şi vă retransmit, spre informare şi acţiune, cele două materiale de mai jos.
Cu drag, al dumneavoastră, Teo.
  
Nota
Nr. 5  (276) din 19.03.2013
Publica
                                                                                                          
Emitent:
·         Departamentul Juridic

Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0989
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Subiect:

I.Actiunea la CEDO pe revizuirea pensiilor
II. Solicitare propuneri de modificare a Constitutiei

Continut:

I. Actiunea la CEDO avand ca obiect contestarea deciziilor de revizuire a pensiilor

         In conformitate cu prevederile contractuale,  Casa de avocatura C. Gilca & R. Vasiliu pregateste o actiune la CEDO, pentru membrii de sindicat care au pierdut definitiv si irevocabil actiunile pe revizuire,  In acest sens, membrii de sindicat care doresc sa participe la acesta actiune trebuie sa asigure urmatoarele documente pentru dosar, astfel:
- imputernicirea avocatiala (se va semna individual la sediul SCMD incepand cu 21.03.2013);
- decizia initiala de pensionare sub imperiul Legii nr. 164/2001 sau 179/2004 - dupa caz, in copie;
- decizia (deciziile) de revizuire a pensiei, in copie;
- sentinta instantei de fond, in copie;
- decizia civila a curtii de apel, in copie;
- taloane pensie: unul din anul 2010, de preferinta din dec, care sa ateste cuantumul pensiei inainte de revizuire, din ian 2011 si din luna in care a intrat in vigoare decizia de revizuire (ian 2012, de regula) in copie. Copiile acestor documente vor fi semnate pentru conformitate de catre titulari.

         Pentru membrii SCMD din Bucuresti si Ilfov, demersurile pentru intrarea in posesie a hotararilor instantelor de judecata se vor efectua de catre casa de avocatura. La instantele din teritoriu documentele vor fi ridicate individual de catre membrii de sindicat. Aceste documente nu trebuie legalizate.

         La aceasta actiune se pot inscrie si colegi care nu au fost reprezentati in instanta de avocati ai Casei de avocatura C. Gilca & R. Vasiliu, cu conditia ca sa nu fi trecut mai mult de 6 luni de la data pronuntarii deciziei definitive si irevocabile la curtea de apel. Acesti colegi vor achita catre avocati un onorariu pentru pregatirea si desfasurarea actiunii in valoare de 186 lei tva inclus. Aceasta suma de bani se va plati direct in contul bancar al casei de avocatura, respectiv nr.: RO12INGB0000999902456347, Banca ING, urmand ca o copie a ordinului de plata sa se ataseze documentelor de la dosar. In ordinul de plata se va trece numele si prenumele platitorului, cnp si mentiunea “Actiunea la CEDO”.
         Filialele din teritoriu se pot adresa Departamentului Juridic pentru a obtine formularele de imputernicire avocatiala, urmand ca ulterior documentele pentru dosar sa fie aduse centralizat la sediul SCMD.
       
         In cazul in care se va obtine o hotarare favorabila la CEDO, fiecare membru SCMD va achita catre avocati un onorariu de succes in valoare de 186 lei tva inclus.

         Mentionam faptul ca toti membrii SCMD vor contribui cu sume modice de bani, respectiv 10 lei pentru cheltuieli de birotica legate de pregatitea dosarelor si expedierea  lor la CEDO (toti cei inscrisi la aceasta actiune), respectiv 8 lei, pentru acoperirea cheltuielilor de multiplicare a deciziilor instantelor de judecata (numai cei care au fost reprezentati de Casa de avocatura C. Gilca & R. Vasiliu), Aceste sume se vor incasa odata cu semnarea imputernicirilor avocatiale.

         Nu vor achita suma de 10 lei colegii care au fost inscrisi pentru actiunea la CEDO pe recalculare (pasul 1a), actiune nefinalizata. Membrii de sindicat, inscrisi la actiunea respectiva, care doresc sa li se restituie suma de 10 lei, se pot adresa Departamentului Juridic
Detalii despre aceasta actiune puteti obtine contactand Departamentul Juridic al SCMD.

      II.  Solicitare propuneri de modificare a Constitutiei
         
       Departamentul Juridic doreste sa contribuie la efortul general de pregatire si inaintare la forurile competente a unor propuneri care sa contribuie la imbunatatirea continutului Constitutiei Romaniei. In acest sens, va rugam sa va alaturati, in numele filialelor pe care le conduceti, efortului nostru si sa ne trimiteti propunerile pe care dumneavoastra le aveti in aceasta materie, pana la data de 15.04.2013.  

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica I. CALOIANCOMUNICAT
 privind desfasurarea sedintei Consiliului Consultativ  Bucuresti - Ilfov


  La data de 18.03.2013 a avut loc şedinţa Consiliului Consultativ -  Bucureşti şi Ilfov , sedinta in care s-au dezbatut urmatoarele probleme:
-         Analiza comunicatului presedintelui SCMD  din 13.03.2013 privind disciplina financiara in cadrul SCMD si plata cotizatiei de membru;
-         Modalitatile de actiune ale filialelor din Bucuresti si Ilfov dupa expirarea termenului privind masurile luate de guvern pentru restabilirea drepturilor pensionarilor militari;       
   La sedinta au participat presedintii filialelor din Bucuresti si Ilfov ( mai putin cei ai filialelor 1 si 5 sector 1 si 3 sector 2) precum si presedintele SCMD ca invitat.
          La primul punct al ordinii de zi au reiesit urmatoarele:
- situatia prezentata pe site-ul sindicatului privind cotizatia membrilor birourilor operative ale filialelor din Bucuresti si Ilfov este incorecta ,aceasta contine date false si arata lipsa unei colaborari, clare, intre secretariatul general, compartimentul financiar-contabil si filialele nominalizate;
-  grav este faptul ca situatia prezentata se constituie intr-un document de dezinformare si chiar de defaimare a membrilor birourilor nominalizate;
-  totodata s-a evidentiat faptul ca, intentionat, s-a inceput prezentarea acestei analize, cu filialele care asigura suportul financiar al sindicatului si nu cu cele care au creat si creaza adevaratele probleme pe linie financiara;
-  nu se respecta recomandarea facuta de presedintele SCMD, la CNR-2012, de a nu se sterge din evidentele filialelor membrii de sindicat care nu si-au achitat cotizatia in termenul stabilit prin regulament, din dorinta de a mentine o situatie ireala privind numarul de membri ai sindicatului;
-  s-a reliefat faptul ca membrii birourilor operative desfasoara activitati voluntare, neremunerate, activitati ce ar trebui desfasurate de catre secretariatul general, compartimentul financiar-contabil si consilierii juridici unde exista angajati remunerati cu sume ce depasesc, per total, 25.000 lei/lunar;
In urma discutiilor au reiesit urmatoarele probleme si propuneri:
-         sesizarea Comisiei de Cenzori pentru analiza situatiei financiare a sindicatului de la infiintare pana in prezent;
-         prezentarea de catre compartimentul financiar-contabil a deconturilor facute de catre membrii Comitetului Director in perioada 2009-2013;
-         prezentarea de catre Departamentul financiar-contabil a sumelor rezultate din utilizarea paginii de internet, care apartine lui Ranciog Dumitru, unde s-a folosit sigla SCMD, a redeventelor rezultate din aceasta activitate, dar si a temeiului legal privind folosirea siglei sindicatului avand in vedere faptul ca site-ul sindicatului nu trebuie sa apartina unei persoane;
-         avand in vedere dialogul dintre dl. Ranciog si VODAFONE solicitam desfacerea contractului de munca dintre sindicat si dl. Ranciog, care prin afirmatiile facute in mediul public a creat o stare de neincredere si chiar de denigrare,grava, a sindicatului prin afirmatiile iresponsabile privind starea financiara dezastruoasa a acestuia, totodata solicitam viceprersedintelui cu probleme media sa respecte hotararile CNR, deciziile CD, de a nu mai fi postate pe paginile internet, problemele interne ale sindicatului , decat dupa o verificare atenta si profesionista a tuturor comunicatelor care vizeaza activitatea de ansamblu a SCMD;
-         prezentarea, de catre Biroul Operativ Central, a stadiului solutionarii masurilor propuse de catre auditul intern din 2010;
-         pentru justificarea sumelor platite Casei de avocatura Galca & Vasiliu, Departamentul juridic , sa prezinte situatia proceselor instrumentate de aceasta casa de avocatura (promisiunile neonorate de acest departament fiind din anul 2011);
-         pana in prezent nu exista nicio situatie privind indeplinirea hotararilor CNR – 2012;
-         s-a solicitat ca, membrii Biroului Operativ Central , incepand cu presedintele SCMD , sa-si indeplineasca atributiile statutare si regulamentare privind desfasurarea sedintelor Comitetului Director, a prezentarii analizelor , periodice, privind evolutia si activitatea sindicatului, avand in vedere faptul ca sedintele CD au ramas la latitudinea presedintelui sindicatului care, permanent gaseste justificari pentru nerespectarea prevederilor statutare privind desfasurarea sedintelor CD;

La punctul doi al sedintei s-au discutat modalitatile de actiune pentru perioada cuprinsa pana la 30 martie a.c. si s-au stabilit urmatoarele:
-         organizarea unor intalniri cu reprezentantii alesi in fiecare sector pentru lamurirea aspectelor privind indeplinirea prevederilor protocoalelor de colaborare;
-         transmiterea unor adrese Caselor de pensii din MApN, MAI si SRI prin care sa se solicite numarul exact al pensionarilor cu pensii diminuate , dar si a sumelor necesare revenirii la normalitate;
-         realizarea, cu sprijinul senatorilor si deputatilor semnatari ai protocoalelor de colaborare, a unei interpelari in parlament privind discriminarile create de catre instantele de judecata care, dau sentinte contradictorii in aceleasi spete privind pensiile militare.
-         functie de masurile ce vor fi luate de catre actuala guvernare, vom propune membrilor de sindicat trecerea la actiuni concrete, inclusiv mitinguri, pichetari sau marsuri de protest.
            In calitate de vicepresedinte coordonator pentru zona Bucuresti-Ilfov col(r) Marian Tudor a solicitat organizarea si desfasurarea sedintelor birourilor operative ale filialelor pentru discutarea si solutionarea problemelor ce revin acestor birouri.
          Totodata se solicita vicepresedintilor CD convocarea , in regim de urgenta, a Comitetului Director pentru rezolvarea problemelor curente si generale ale sindicatului avand in vedere faptul ca Biroul Operativ Central amana , nejustificat, desfasurarea sedintelor CD in conformitate cu prevederile statutare.

Vicepresedintele SCMD – coordonator zona Bucuresti-Ilfov
Presedinte SCMD filiala sector 6
Col(r) Marian TUDOR