miercuri, 2 februarie 2011

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE
la predarea documentelor avocaţilor desemnaţi

Plicul 1 a) - decizii direct la tribunal (în 45 de zile de la primirea deciziei) scopul fiind anularea deciziilor de recalculare a pensiilor:
- Seria a doua: 21 februarie;
- În tabele nominale se continuă nr. crt. în sens crescător, din tabelul deja predat la avocat. Ex. dacă un tabel predat a fost închis la nr. crt. 244 în noul tabel se începe cu nr. crt. 245. În cazul în care, un tabel nominal nu are continuitate dintr-un tabel anterior, atunci se începe cu nr. crt. 1.

Plicul 1 b) - contestaţie sau epuizare termen răspuns: 30 zile întocmire contestaţie, 45 zile răspuns contestaţie, 30 zile depunere documente tribunal.
- Prima serie de documente: la 10 de zile de la cel mai mic termen al răspunsului primit la contestaţie sau a epuizării termenului de răspuns la contestaţie;
- ulterior, ca regulă generală, din 10 în 10 de zile sau, prin excepţie, la termene mai mici în funcţie de depunerea plicurilor şi expirarea termenelor conform SCADENŢARULUI PENTRU PERIOADA DE max. 30 DE ZILE

- la depunerea răspunsului la contestaţie sau la prezentarea membrului SCMD la filială pentru a înştiinţa că s-a epuizat termenul de răspuns şi nu a primit hotărârea comisiei de contestaţii la contestaţia trimisă, se semnează de fiecare pensionar în Tabele nominale redactate, în 3 ex. Documentele de la Pasul 1b) fac obiectul unei noi acţiuni la tribunal, scopul fiind anularea hotărârilor comisiilor de contestaţii.

Ulterior, cele două acţiuni (cea de la Pasul 1a) şi cea de la Pasul 1b)) se pot uni, dacă ambele sunt acceptate.
În cazul în care, o acţiune nu este acceptată de tribunal, se continuă cu cealaltă, până la victoria finală.
Biroul operativ