sâmbătă, 19 februarie 2011

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT

Membrii SCMD ai Filialei 1 sector 4 care au înaintat contestații către casele de pensii (MApN, MAI, SRI) și care au depășit termenul legal de 45 de zile fără a primi răspuns la contestație, sunt rugați să se prezinte de urgență la sediul filialei, din șoseaua Olteniței, pentru a semna o împuternicire necesară trimiterii documentelor de la „pasul 1b” la tribunal.

Biroul Operativ


DE MĂRȚIȘOR


De asemenea, vă rugăm să luați la cunoștință despre comunicatul privitor la detaliile acțiunii din 1 martie 2011. Orice modificări la cele de mai jos vor fi aduse la cunoștința dumneavoastră în timp operativ.


Al dumneavoastră, Teo.


COMUNICAT DEPARTAMENT ORGANIZARE,

NR 3 DIN 14.02.2011

Conform calendarului stabilit şi aprobat de Comitetul Director al SCMD, în data de 01 martie 2011,în Bucureşti va avea loc o acţiune de protest, acţiune organizată, condusă şi desfăşurată de către membrii SCMD, iar in teritoriu adunari publice, in fata prefecturilor.
În acest sens, vă transmitem „INSTRUCŢIUNI PRELIMINARE” în vederea organizării şi desfăşurării acţiunii, după cum urmează:

1. Acţiunea se va desfăşura în data de 01 martie 2011, în Bucureşti, în intervalul de timp 10.00 – 17.00.

2. Acţiunea cuprinde două manifestări distincte, respectiv un marş de protest şi un miting de protest.
2.1. Marşul de protest se va desfăşura pe itinerarul Universitatea Naţională de Apărare (fosta Academie Militară) – Piaţa Victoriei (sediul Guvernului României). Timp preconizat pentru marş, 3 – 3,5 ore (interval de timp 11.00 -14.00/14.30.)
2.2. Concomitent cu afluirea participanţilor la locul de constituire a dispozitivului de marş (pe platoul din faţa Universităţii Naţionale de Apărare) o delegaţie a SCMD se va deplasa la Palatul Cotroceni, pentru a depune o PETIŢIE, din partea membrilor noştri de sindicat.

3. Mitingul de protest se va desfăşura în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului României. Timp preconizat pentru miting, 2,5 – 3 ore. (interval de timp 14./14.30 – 17.00).
3.1. Concomitent cu desfăşurarea mitingului, o delegaţie a SCMD se va deplasa la sediul Guvernului României, pentru a depune o PETIŢIE, din partea membrilor noştri de sindicat.

4. Alte detalii privind desfăşurarea marşului (itinerar complet de deplasare, organizarea coloanei, măsuri de ordine pe timpul deplasării etc) şi a mitingului vor fi anunţate tuturor filialelor, imediat după obţinerea aprobărilor legale de desfăşurare a acţiunii.

5. Pe timpul manifestarilor de la prefecturi va fi inaintata o petitie cu lista de revendicari a SCMD. Continutul petitiei va fi transmis in timp util.

6. Având în vedere importanţa acţiunii noastre adresăm rugămintea ca la activitatea din Bucureşti să participe un număr cât mai mare de membrii ai SCMD din ţară şi din Municipiul Bucureşti şi Ilfov.
6.1. Urmare a şedinţei Comitetului Director din luna februarie a.c. s-a decis ca la activitate să participe toate filialele care se pot încadra în termenul de afluire către Bucureşti de 4 – 4,5 ore.Transportul pentru aceste filiale va fi suportat de SCMD. În acest sens au fost stabilite filialele din următoarele judeţe: Mehedinţi, Gorj, Dolj, Alba, Sibiu, Vâlcea, Olt, Argeş, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Vrancea, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Galaţi, Brăila, Constanţa, Tulcea, filialele din Municipiul Bucureşti şi Ilfov.
6.2. Filialele din teritoriu, altele decât cele nominalizate, şi ai căror membri doresc să participe la acţiunea din 01 martie, din Bucureşti, o pt face , dar cu suportarea cheltuielilor de transport.

7. Până la 17.02.2011, filialele sunt rugate să transmită Secretariatului Tehnic al SCMD numărul de persoane cu care intenţionează să facă deplasarea la Bucureşti, precum şi numărul de mijloace auto necesar deplasării acestora (autocare, microbuze). ATENŢIE: Pentru Filialele care nu transmit până la data stabilită datele solicitate, nu se mai poate asigura contravaloarea transportului.

8. Până la 25.02.2011, filialele sunt rugate să transmită Secretariatului Tehnic al SCMD tabelele nominale cu participanţii, împuternicitul desemnat de filială care va conduce grupul de persoane: nume, prenume, telefon mobil, e-mail.

9. De buna organizare şi desfăşurare a afluirii şi defluirii participanţilor precum şi de organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de protest răspund Departamentul Organizare al SCMD şi Birourile Operative ale filialelor participante.

10. Detalii privind sosirea mijloacelor de transport din teritoriu, în Capitală, respectiv:
•Ora limită de sosire.
•Punctul de intrare în Capitală şi ora de constituire a coloanelor auto pentru deplasarea spre locul de debarcare (în apropierea Universităţii Naţionale de Apărare).
•Delegaţii desemnaţi de Departamentul Organizare pentru întâmpinarea coloanelor auto (mijloacelor de transport).
•Punctul de îmbarcare al participanţilor din teritoriu în mijloacele de transport cu care au făcut deplasarea.
•Mijloace de identificare pe mijloacele auto de transport, s.a.
vor fi comunicate în timp operativ.

11. Modul de virare al banilor necesari achitării transportului va fi stabilit cu fiecare filială participantă, imediat după centralizarea datelor solicitate. (20.02.2011)

12. Fiecare filială participantă este răspunzătoare de semnele distinctive pe care le vor purta participanţii (veste albastre, şepcuţe) şi îşi vor confecţiona propriile benere. În funcţie de numărul de participanţi şi posibilităţile de confecţionare în Bucureşti a altor materiale (steguleţe, postere s.a) vor fi distribuite participanţilor la locul de constituire a coloanei de marş.

13. Preşedinţii de filiale vor stabili persoanele care doresc (şi sunt hotărâţi) să ia cuvântul la mitingul din Piaţa Victoriei. Adresăm rugămintea ca , cel târziu până pe data de 25.02.2011, aceste persoane să fie comunicate Secretariatului Tehnic al SCMD.

14. Participanţilor la acţiunea din 01 martie 2011, le este interzis portul uniformei militare.

15.Alte elemente referitoare la desfăşurarea acţiunii din 01 martie 2011, precum şi măsuri organizatorice de detaliu vor fi comunicate imediat după obţinerea aprobărilor legale.

ŞEFUL DEPARTAMENTULUI ORGANIZARE AL SCMD
Col. (r) Tudor Marian